Noies del Barri

El projecte «Noies del Barri» va ser un projecte de formació en participació i enfortiment de l’autonomia de noies i dones joves nouvingudes al Casc Antic de Barcelona, alhora que un espai d’intercanvi amb nois i noies del barri, la ciutat i el món.

El projecte buscava consolidar un espai de referència per a les noies del barri, per a recolzar-les en el seu procés de construcció com individus autònoms, amb eines per a decidir, proposar i participar activament. Un espai on es va propiciar la construcció col·lectiva de codis compartits, entre les joves del grup, i entre elles i altres grups de noies i nois, veïnes i veïns i institucions del barri i les seves famílies; basat en el diàleg, en el respecte i en la confiança en l’altre, producte del coneixement reflexionat dels uns i els altres.

Al llarg del procés hem treballat amb diferents grups de noies entre 13 i 20 anys de diferents orígens culturals: El Marroc, Colòmbia, Pakistan, Equador, Bolívia, República Dominicana, Algèria i Catalunya. I dels barris de Santa Caterina, Sant Pere, la Rivera i Les Corts entre altre barris de Barcelona.

El treball realitzat amb les noies va ser possible gràcies a la coordinació amb diferents projectes i entitats del barri, per tant una de les fortaleses del projecte va ser el treball en xarxa i la possibilitat de les noies de contar amb espais i recursos (logístics i humans), de diferents entitats del barri; però també les metodologies del projecte i per descomptat per les mateixes noies, qui ho van fer possible.

Moltes gràcies a:

Imen, Hanan, Yamila, Sana, Intisar, Aida, Marina, Kautar, Soraya, Imane, Chaima, Hajar, Raya, Sara, Soukaina, Daubia, María, Gabriela, Badiha, Madiha, Safia, Paola, Mabel, Dayme, Betina, Mireia, Sophie, amb qui tant vam aprendre i seguim aprenent.

Resultats 2010

Aquest projecte va ser fonamental per que va permetre comprendre l’importància de la participació activa i creativa de les noies dins els projectes i activitats que es fan al barri, que es van veure enriquits amb les seves aportacions.

Totes les entitats van aprofitar de la partició de les noies i van començar a incluir noies i activitats per a noies dins els seus projectes.

Per a les noies va ser una experiència transformadora excepcional, un procés que va posar en evidència que existeixen formes alternatives, creatives i reeixides de treballar amb immigració.

Aquest procés també va ser important a nivell professional (educadors socials, pedagogs, etc), en relació al treball de gènere i immigració i a traves de l’apropiació de l’us de les TIC com a metodologia de treball.

A nivell de productes, amb aquest projecte es van crear materials audiovisual molt útils per a la dinamització de procés, activitats, tallers, entre altres activitats. Materials molt accessible a través de la web de l’associació.

Els productes a més van mostrar l’importància d’exposar resultats tangibles dels projectes socials de manera que permeteixen la seva difusió, i que a la vegada puguin ser usats per a la sensibilització.

Creiem que àdhuc hi ha molt treball que fer amb joves en el Casc Antic, sobretot per a prevenir situacions com les que s’estan vivint en altres països europeus com Itàlia o França: exclusió, guetos, xenofòbia, etc.

I creiem que més que mai les eines i metodologies alternatives hi resulten indispensables en aquest procés i en aquests moments. La comunicació va jugar i segueix jugant un paper preponderant en la cultura, entesa aquesta com a procés dinàmic i canviant en permanent transformació, en permanent construcció.


Horari
Dilluns a divendres de 10h a 15h
Tardes activitats i tallers

Benvingudes benvinguts

Benvingudes i benvinguts a la pàgina web de l'associació INCITA, un espai per a acostar-se i conèixer a l'associació i els seus projectes, però també per a veure i intercanviar produccions audiovisuals i sonores, exposicions i fotografies, així com documents i tutorials sobre comunicació.

Destacats

Vídeos del projecte Noies del Barri

Vídeos del projecte Noies del Barri

. Vídeos del projecte: Veure Nadar mi Mar >> Veure La Henna de Hanane >> Veure Dia de la ...